Jegy és bérlet

A, B, D, E, F szektorok:

Jegyárak:

  • nyugdíjas, diák és hölgyeknek: 700,- Ft
  • felnőtteknek: 1.200,- Ft

Bérletek:

  • nyugdíjas, diák és hölgyeknek: 15.000,- Ft
  • felnőtteknek: 18.000,- Ft

C hazai, G szektorok:

Jegyárak:

  • nyugdíjas, diák és hölgyeknek: 500,- Ft
  • felnőtteknek: 1.000,- Ft

Bérletek:

  • nyugdíjas, diák és hölgyeknek: 7.500,- Ft
  • felnőtteknek: 15.000,- Ft

C vendég szektor:

  • egységesen: 1.000,- Ft

Megjegyzés:

• Az árak a 2018-2019. évi Merkantil Bank Liga NB II bajnokság és Magyar Kupa mérkőzéseire vonatkoznak, az áfát tartalmazzák. (A Balmazújváros Sport Kft. által szervezett eseményekre érvényes!)
• A 6 év alatti gyermekek számára a mérkőzések megtekintése díjtalan!
• A bérletek kizárólag a Balmaz Kamilla Gyógyfürdő hazai- bajnoki és kupa mérkőzésire érvényesek!
• A bérletek 2018.07.17. (kedd), 10:00 órától kaphatóak a balmazújvárosi Tourinform irodában.
• Diákoknak a jegy-, és bérletárak, csak érvényes diákigazolvány felmutatása esetén kedvezményesek!

PÁLYARENSZABÁLYOK:

A belépőjegy, valamint a labdarúgó bérlet vásárlója és a Balmazújváros Sport Kft. között szerződéses jogviszony keletkeztet a mérkőzés időtartama alatt a sportlétesítmény területén. Amennyiben a néző a pályarendet megsérti, a Balmazújváros Sport Kft. (mint rendező) a sporteseményről eltávolíttathatja, illetve annak látogatásától eltilthatja.

1. A néző a sportrendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:

• érvényes belépőjeggyel más belépésre jogosító igazolással rendelkezik, (és a beléptetéskor a belépőjegy, a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas igazolványban szereplő adatokkal)
• nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt,
• nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személy- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve amelynek birtoklását jogszabály, a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta,
• nem tart magánál mások iránti gyűlöletre uszító feliratot, zászlót vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet,
• nem áll eltiltás, valamint kitiltás hatálya alatt,
• ruházata és csomagja átvizsgálásához hozzájárul,
• tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető,
• tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a Pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik.

2. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a biztosítását végző rendőr és a rendező szerv alkalmazottja jogosult.

3. A résztvevő kizárólag a kijelölt beléptető kapun keresztül léphet be a sportlétesítmény területére, a kijelölt útvonalon közelítheti meg a szektorát és foglalhatja el ülőhelyét. A sportlétesítményt – amennyiben arról a szervező és a rendező vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el.

4. Aki a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területre lép vagy e területre bármit bedob bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők visszatartják és a rendőrhatóságnak átadják.

5. A néző a sportrendezvényen:

• köteles betartani a Pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait,
• a dohányzással kapcsolatos előírásokat betartja,
• nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja, meghiúsítja vagy veszélyezteti a sportrendezvényen résztvevők személy- és vagyonbiztonságát,
• rasszista vagy gyűlöletre uszító magatartást nem tanúsíthat,
• a tiltás alá nem tartozó feliratot, transzparenst és zászlót a kerítésre, korlátra, illetve oszlopra nem helyezheti el, azzal a kihelyezett reklámokat nem fedheti el,
• köteles a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulás miatt tett felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.
• a FIFA és UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken nem fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.

6. Amennyiben a pályarendszabályokban leírtakat a néző nem tartja be:

• a Pályarendszabályokat megsérti, vagy a rendező felszólítására a jogsértő magatartást nem hagyja abba, a rendező a sportrendezvényről eltávolítja,
• aki a rendező intézkedésével szemben erőszakkal lép fel bűncselekményt követ el. A rendező az eltávolítandó személyt felszólítja személyazonossága igazolására. Amennyiben a rendbontó személy a felszólításnak nem tesz eleget, a rendező a rendőrséget haladéktalanul értesíti az igazoltatás érdekében. A rendőrség kiérkezéséig, de legfeljebb az értesítéstől számított harmadik óra végéig a rendező az eltávolítandó személyt visszatarthatja, az intézkedésről
képfelvevő eszközzel felvételt készít,
• a Pályarendszabályok megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen, a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét,
• a károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni, tekintettel arra, hogy a Polgári Törvénykönyvnek a kártérítésre vonatkozó általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

7. A biztonsági előírások megszegéséből eredő kárért a néző, több károkozó esetén a károkozásban résztvevő nézők egyetemlegesen felelősséggel taroznak. A kártérítési felelősség nem érinti a néző szabálysértési vagy büntetőjogi felelősségét. A károkozó a sportszervezet részére minden, a károkozásból származó költséget köteles megtéríteni.

8. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:

• gondoskodik a Pályarendszabályok mellékletében meghatározott, a sportlétesítmény területére be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos őrzéséről és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról. A megőrzésre átvett tárgyak biztonságos tárolása a beléptetési pontok mellett kialakított tárolókban kerül megoldásra. Amennyiben a megőrzésre átvett tárgyakért tulajdonosa, a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező a továbbiakban a felelős őrzés szabályai szerint jár el,
• jogosult a sportrendezvény helyszínén, a belépési pontoknál, a sportlétesítményhez tartozó közterületen és a kijelölt parkolókban, a résztvevők egyedi azonosítását lehetővé tevő kamerával megfigyelni, a felvételeket rögzíteni és a jogszabályokban leírtak szerint kezelni.

9. A szervező a résztvevők számára felelősségbiztosítást kötött.

10. A nézők biztonságos távozása érdekében a rendőrség a nézőket az ellenérdekű szurkolói csoportok sportlétesítményből, a rendőri biztosítás működési körzetéből, illetve a szurkolók kísérési útvonalából történő eltávozásáig a sportlétesítményben visszatarthatja.

11. Azon néző, aki a vonatkozó jogszabályokat, a pályarendszabályokat, a Balmazújváros Sport Kft. érdekeit közvetve vagy közvetlenül megsérti, a mérkőzésről eltávolítható, szabálysértés esetén a rendezvény látogatásától kitiltható, büntetés esetén eltiltható, továbbá a Stv. 73. § szerint a sportszervezet által kizárható.

GROUND RULES AND REGULATIONS

1. The spectator may be entered to the location of the sports event if:

• he has a valid admission-ticket or other certificate to enter, if the personal details of the owner of the ticket, season ticket or club card are the same as the details in the certificate used for self-identification,
• he undertakes to prove his identity at the organizer’s request,
• he is definitely not under the influence of alcohol, drugs or other narcotic agents,
• he does not have alcoholic drinks, drugs or other objects with him, which endanger holding the sports event, further other people’s personal and assets safety, the possession thereof is prohibited by law and carrying them to the sports event has been forbidden by the organizer,
• he does not have captions, flags or absolutistic symbols prohibited by law exciting hatred toward others
• he is not under the effect of prohibition or expulsion,
• he agrees that his clothes and baggage shall be examined,
• he acknowledges that during the sports event image and sound record of him can be made,
• he acknowledges that during the sports event the organizers constantly check the observance of the provisions set in the Ground rules and regulations.

2. The participant may only enter the territory of the sports facility, approach his sector and take the seat given on the admission-ticket through the entrance gate given on the admission ticket, season ticket. The stadium – in case the arranger and the organizer do not stipulate otherwise – may only be left through the entrance point given on the ticket.

3. If one enters the area closed to the spectators or a certain group of spectators or throws anything to that area, he commits a crime.

4. The policeman providing security of the event and the organizer are entitled to examine the participant’s clothes and package. he person, who commited the infringement will be held up by the organizer and passed over to the Police

5. On the fire routes (corridors, entrances, stairs, exits, entrance points) of the sports facility it is forbidden to stop or to block. It is forbidden to clamber up or to climb any pieces. Can not consume alcocholic drinks during the international sports events organized by FIFA and UEFA. The sale and consumption of beverages not exceeding the 5% alcohol content during Hungarian league / cup matches is possible with the permission of the organizer.

6. At the sports event the spectator:

• is bound to observe the provisions of the Ground rules and regulations and the stipulations set by the arranger,
• may not pursue an activity which might disturb, frustrate the order of the sports event or endanger the participants’ personal or assets safety,
• may not behave in a racist or malignant manner,
• is bound to leave the location of the sports event at the end of the sports event or at the arranger, the organizer or the police’s call due to the evolvement of a situation endangering personal and assets safety.

7. If the provisions set in the Ground rules and regulations are not observed by the spectator:

• at the organizer’s request he does not stop wrong conduct, the organizer shall remove him from the sports event,
• he does not observe the stipulations regarding safety and leaving the location, he commits an offence, if he behaves violently against the organizer’s measures, he commits a crime,
• the organizer warns the person to be removed to prove his identity, if the trouble-maker person does not observe the warning, the organizer informs the police, without delay for the sake of identity check,
• until the police arrives or the end of the third hour after the warning the organizer may withhold the person to be removed, record the action with an image recording device,
• for the damage arising due to violation of the Ground rules and regulations the spectator, in case of several wrongdoers the spectators participating in wrongdoing, are jointly and severally responsible in accordance with the general rules of the Civil Code on compensation,
• the wrongdoer is obliged to reimburse all expenses arisen due to wrongdoing to the sports organization.

8. In order to arrange the sports events safely the arranger:

• informs about the objects forbidden to be carried to the sports facility in an announcement,
• sees to the recorded taking over, keeping safe of the objects that may not be entered but are legally possessed and returning them to the eligible person on leave,
• if the owner of the objects taken over for safe-keeping does not show up within two hours after the end of the sports event , the arranger or the organizer proceeds in accordance with the rules of responsible safe-keeping,
• is entitled to observe the location of the sports event, at the entrance point, in the public place belonging to the sports facility and in the assigned parking-lots with cameras allowing single identification of the participants, to take record and to manage them in accordance with the stipulations of the law,
• has effected a liability insurance for the participants.

9. In order to provide safe departure, the police may withhold a certain group of spectators in the sports facility.

10. If the sports event did not take place or it happened with the exclusion of the spectators or the limitation of the number of spectators, the ticket price will be refunded within three working days. If the sports event was interrupted, the tickets are valid for the rearranged event.

11. The spectator who violates the related laws, the ground rules and regulations or the club’s interests directly or indirectly can be bound to leave the location. In case of a misdemeanor the spectator can be banned from visiting the events. In case of a punishment the spectator can be interdicted, furthermore according to 73. § of the Law on Sport the spectator can be excluded.

A sportrendezvény szervezője a következő eszközök bevitelét tiltja meg:

Tiltó eszközök

euklogo_

Hozzászólások lehetősége itt nem engedélyezett.