Jogi nyilatkozat

A www.balmazfoci.hu látogatója elfogadja az alábbi feltételeket, még abban az esetben is, ha nem regisztrált felhasználója az oldalnak:

– a http://www.balmazfoci.hu weboldalon („weboldal”) található tartalom a Balmazújváros Sport Kft. szellemi tulajdona.

– a Balmazújváros Sport Kft. fenntart minden, a weboldal bármely részének bármilyen módszerrel, technikával történő másolásával és terjesztésével kapcsolatos jogot. A weboldalhoz tartozó oldalak tartalmát és kialakítását nemzetközi és magyar törvények védik.

– a Balmazújváros Sport Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a weboldal egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio-, vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, eljárás, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A weboldal tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a weboldal így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

– a http://www.balmazfoci.hu oldalai teljes egészében, a reklámokkal, hirdetésekkel együtt szerzői jogvédelem alatt állnak, azokból bármely részt kivágni, a megcsonkított részt pedig nyilvánossághoz bármely módon újraközvetíteni tilos. Tilos továbbá a Balmazújváros Sport Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül a weboldal tartalmát tükrözni, azaz technikai művelet segítségével nyilvánossághoz újraközvetíteni, még változatlan formában is a jelen jogi nyilatkozatban foglalt kivételekkel.

– a jogosulatlan felhasználás büntető- és polgári jogi következményeket von maga után. Balmazújváros Sport Kft. követelheti a jogsértés abbahagyását és kárának megtérítését.

– a weboldalról értesüléseket átvenni csak a weboldalra való hivatkozással lehet, azzal a feltétellel, hogy:

1) az átvevő nem módosítja az eredeti információt,

2) amennyiben az átvett anyag nem egyezik meg a balmazfoci.hu-n olvasható cikk egészével (vagyis szerkesztett változat jelenik meg), akkor a cikk végén köteles feltüntetni, hogy a teljes cikk a balmazfoci.hu-n olvasható,

3) az átvevő a weboldalra utaló egyértelmű hivatkozást minden közlésnél feltünteti. (pl.: forrás: www.balmazfoci.hu). Internetes oldal, portál a forrásmegjelöléshez élő linket is kapcsolni köteles úgy, hogy arra kattintva az olvasó közvetlenül a balmazfoci.hu.hu érintett cikkére juthasson.

A Balmazújváros Sport Kft. pontos és hiteles információk közlésére törekszik, de a tájékoztatásból fakadó esetleges károkért felelősséget nem vállal.

Vélemény, hozzászólás?